Back to Top

PRESS RELEASES

SOURCE: Press and Public Affairs Bureau


Freedom from poverty is current generation’s fight - Speaker GMA
12 June 2019 11:44:12 AM


The fight of the present generation has shifted from a fight for freedom from our colonizers during the time of our forefathers but a fight for freedom from poverty.

This was the message of former President and now Speaker Gloria Macapagal Arroyo, in her speech as Guest of Honor of the 121st Independence Day commemoration at the historic Barasoain Church in Malolos City, Bulacana this morning, said the fight for freedom continues but it is now about fighting to bring the entire Philippines out of poverty.

“Kaya kung ang henerasyon ng ating mga ninuno ay ipinaglaban ang kalayaan, ang ating henerasyon ay ipagpatuloy nating ipaglaban ang kalayaan sa kahirapan ng ating bansa,” Speaker Arroyo said.

She pointed out that the fight for freedom from poverty bore results during her time when she was able to bring down the poverty rate from 39 percent in 2001 when she started her presidency to 26 percent in 2010 when her term ended.

Speaker Arroyo stated that the administration of President Duterte is aiming to bring it further down to 14 percent when his presidency ends in 2022. If that happens, the Philippines would have experienced a poverty reduction of 25 percent in just 20 years.

“Umaasa ako na makakamit ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang hangad niyang mapababa ang kahirapan sa 14% sa taong 2022. Kung kaawaan tayo ng Diyos at matutupad ang hangaring ito ay masasabi nating naibaba ng mga administrasyong magkakasunod ang kahirapan mula 39% noong 2001 nang nagsimula ako bilang pangulo hanggang 26% nang natapos ako bilang pangulo noong 2010 hanggang sa 14% sa taong 2022, sa loob lamang ng dalawampung taon. Kung makakamit ito, tagumpay ito ng buong henerasyon,” she said.

She also narrated why the country has been celebrating Independence Day every June 12 since 1962. She stressed it was though the initiative of her father, the late President Diosdado Macapagal, who was then President.

According to Speaker Arroyo, her father felt that it was not right for the Philippines to celebrate Independence Day on July 4 because it was the Independence Day of the Americans.

“Iyon din ang Independensiya ng Estados Unidos. Tuwing idaraos ang ating Araw ng Kalayaan sa ika-apat ng Hulyo, sumasabay tayo sa bansang dating sumakop sa atin. At parang nakatali pa rin tayo sa Amerika at patuloy na umaasa sa kanyang tulong at pagtatanggol. Karapat-dapat na ilipat ang Araw ng Kalayaan sa ika-labindalawa ng Hunyo — ang petsa nang ihayag ni Heneral Emilio Aguinaldo sa Kawit, Kabite, noong 1898, na bansang malaya tayo, may sariling paninindigan, nilalayon, at mga karapatang gaya ng iba pang malayang bansa,” she said.

As a result, President Macapagal then issued an Executive Order in 1962 making June 12 the county’s Independence Day. Two years later, Congress passed a bill making June 12 the country’s day of independence.

“Sa bagong araw ng pagdiriwang, pinasigla ng sambayanang Pilipino, sa pamumuno ng mahal kong ama, ang diwa at damdamin ng pagsasarili laban sa dayuhang mananakop na mismong ipinamalas at pinag-ibayo sa Kawit nang ihayag ng ating mga ninunong naghimagsik ang kalayaan at kasarinlan ng ating mahal na Inang Bayan. Ito ang diwa ng Hunyo a-dose,” she said.